Staff

Sr. No.NameQualificationDesignation
1Mrs. Rajbhoj Sanghmitra ShambhudeoM.Sc. M.Ed. DSM, NET, LLM.PRINCIPAL
2Mrs. Darunte Tarabai RavindraM.A. B. EdTGT
3Mr. Dewadhe Ganesh BapuM.A. B. EdTGT
4Mr. Shinde Mohan SampatM.A. B. EdTGT
5Mrs. Nirmal Urmila PravinM. Sc. B. EdTGT
6Mr. Bhawar Uddhav ShivnathM. Sc. B. EdTGT
7Mrs. Korade VrushaliB.A. D. T. EdPRT
8Mr. Raut Santosh VishnuB.Sc. D. T. EdPRT
9Mr. Nimbalkar Nilesh HimmatraoB.A. D. T. EdPRT
10Mr. Khandebharad Janardhan RambhauB.A. D. T. EdPRT
11Mr. Barde Kishor DilipB.A. D. T. EdPRT
12Mr. Pawase Shrikant RamakantB.A. D. T. EdPRT
13Mrs. Giri Sonali GaneshB.A. D. T. EdPRT
14Mr. Saravade Ishan RamraoM.Sc. M.Ed. (PSYCHOLOGY)COUNSELLOR
15Mr. Vasave Kanwar BhimsingA.T.D.ART
16Mr. Shelke Rahul PrabhakarraoM. P. EdPTI
17Mrs. Kavade AshaM. Lib.LIBRARIAN